Ürünlerimiz

Dünyanın önde gelen şirketlerine veri sağlarken edindiği uluslararası tecrübeler ile hızlı çözümler sunan 4 MAPS, 15 ay gibi kısa bir süre zarfında tüm Türkiye genelinde Mahalle ve İdare Sınırlarını oluşturmuştur.

Teknik Bilgiler

  • Projeksiyon sistemi olarak GCS_WGS84 kullanılmıştır.
  • Çizimler 1/8000 ölçek ve daha yüksek kalitede yapılmıştır.
  • Çizimlerden önce muhtarlık birimine kadar inilmiş ve ilgili tüm kamu verilerine ulaşılmıştır.
  • Çizimlerdeki bütün veri tabanı Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Ulusal Adres Veri Tabanı ile eşleştirilerek bütün kodlar ve bilgileri veri tabanımıza eklenmiştir.
  • İlgili poligonun belediye mahallesi mevkii mi, mezra yayla evi mi olduğu da UAVT tablosundaki bilgilere göre veriye eklenmiştir.
  • Çizimler yaklaşık 1,5 yıllık zaman zarfında tamamlanmıştır.
  • Çizimlerdeki temel altlık, Harita Genel Komutanlığı’ndan temin edilen il ve ilçe haritası olmuştur.
  • Veride UAVT il adı-kodu, ilçe adı-kodu, köy adı-kodu, mahalle adı-kodu, sıra numarası, tanıtım kodu, tipi ve yetkili idare kodları yer almaktadır.